Automobili - prikolice - dozvoleZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (24. lipnja 2013.) - prilagodba našeg zakona evropskom zakonodavstvu

Članak 217. mijenja se i glasi:
(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje vozilima koja su svrstana u AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G i H kategorije gdje u:

(...)

5) B, spadaju motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.;

6) BE, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3 500 kg;

OBJAŠNJENJE

Upravo je nevjerojatno da je na sajtovima svih zagrebačkih autoškola koje sam pogledao krivo objašnjen zakon glede vuče prikolice. Srećom je novi zakon istovjetan evropskom, pa se ispravno objašnjenje može naći na bilo kojem odgovarajućem njemačkom ili engleskom sajtu.
Najljepše je potreba za novim zakonom objašnjena na jednom njemačkom sajtu i glasi otprilike ovako: “Kampiranje u kamp-kućicama je vrlo popularan način odmora i hobi. Prateća industrija čini značajan dio evropske industrije. Zato je nezamislivo i nedopustivo da taj hobi ikada izađe iz okvira B kategorije. Eventualno povećanje mase modernih prikolica treba biti praćeno izmjenama zakona na način da taj hobi uvijek ostane u okvirima B kategorije.”
Zato je uvedena magična brojka od 4250 kg u zakon - time je omogućeno da vozači vuku velike kamp-prikolice ako su prethodno položili specijalni pismeni ispit u autoškoli. Taj specijalni ispit u Hrvatskoj ne postoji, iako je zakon u primjeni - to je jedna od nelogičnosti hrvatskog zakonodavstva.
Zašto baš 4250 kg: Ako bolje pogledate gore u zakon, nekočena prikolica (lakša od 750 kg) ne ulazi u zbroj s masom vučnog vozila - time je maksimalna teoretska masa kompozicije 4250 kg. Evropski zakonodavac se dosjetio da istu granicu postavi i za kompoziciju s kočenom prikolicom.
Vratimo se sada na osnovu zakona, a to je brojka od 3500 kg. Zakon kaže (pogledaj gore) da ukupna masa kompozicije (vučno vozilo i prikolica) ne smije biti veća od najveće dopuštene mase vozila B kategorije (3500 kg), ako se želi takvom kompozicijom upravljati s dozvolom B kategorije, bez dodatnog pismenog ispita. U skladu s evropskim zakonodavstvom ta je brojka postala uvjetna, jer se u obzir mora uzeti vučna sposobnost vozila koju je odredio proizvođač automobila.

Proizvođači vučnu sposobnost prema novim propisima definiraju na tri načina:
- najveća dopuštena stvarna masa kompozicije (auta i prikolice) kojeg vuče konkretno vozilo
- najveća dopuštena masa nekočene prikolice
- najveća dopuštena masa kočene prikolice

Prema gore rečenome, jasno je da se prometna kontrola može obavljati na dva načina:
- birokratski, referirajući se na zakon i prometnu knjižicu vozila
- ispitivanjem stvarne mase kompozicije

Njemačka policija, u skladu s totalitarnom tradicijom te njemačke institucije, provodi ispitivanje mase: Oni dakle, nakon što vas zaustave, postave prijenosne vage ispred kotača vaše kompozicije i traže da se navezete na mjerne ploče. Nakon što su izvagali vašu kompoziciju, iz ADAC-ovog kataloga očitaju dopuštene vrijednosti za vaše vozilo te ocijene jeste li prekoračili najveću dopuštenu masu, bilo kompozicije, bilo prikolice.

Osvrnimo se sada na BE kategoriju - to je izvanredna mogućnost za poduzetne ljude!
Najveća dopuštena masa takve prikolice je 3500 kg. Kako je najveća dopuštena masa vozila B kategorije također 3500 kg, proizlazi da je najveća dopuštena masa kompozicije 7000 kg. Opet naravno vrijede ograničenja proizvođača vozila.
Onome koji želi izvući maksimum iz BE kategorije u interesu je nabaviti vučno vozilo koje smije vući prikolicu najveće mase koju ta kategorija dopušta - 3500 kg. To su npr. Land Rover Defender, Kia Sorento, Toyota Land Cruiser... Valja imati na umu da većina furgona i kombiniranih vozila također može vući veoma teške prikolice (Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer itd.).

U priloženom ADAC-ovom katalogu možete očitati dopuštena vučna opterećenja pojedinih vozila.

Natrag na početnu stranicu
www.000webhost.com